นักฟุตบอลผมบาง แต่ก็เลือกการปลูกผมจนกลับมาดูดี

นักฟุตบอลผมบาง แต่ก็เลือกการปลูกผมจนกลับมาดูดี

เรื่องผมบางศีรษะล้านก็ถือเป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายคนหมดความมั่นใจได้ รวมไปถึงนักฟุตบอลอาชีพที่ต้องเป็นเป้าหมายของคนทั่วโลก และมีนักฟุตบอลหลายคนที่มีผมบางแต่ก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจ และก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของมันไป แต่หลายคนก็ตัดสินใจที่จะทำการปลูกผมให้ผมดกดำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง และวันนี้เราก็จะมาดูกันว่า นักฟุตบอลผมบาง และเลือกปลูกผมให้กลับมาดกดำอีกครั้งนั้นจะมีใครบ้าง 

<< อ่ า น ต่ อ >>