นักฟุตบอลตำนานของแต่ละสโมสรที่ถูกยกย่องความเรื่อง จงรักภักดี

นักฟุตบอลตำนานของแต่ละสโมสรที่ถูกยกย่องความเรื่อง จงรักภักดี

นักฟุตบอลนั้นก็มีหลายประเภทบางคนนั้นเล่นเพื่อเงินแต่ก็มีหลายคนเลยที่เป็นนักฟุตบอลที่เล่นเพื่อทีมที่พวกเขาอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นความ จงรักภักดี กับสโมสรที่พวกเขานั้นอยู่ และวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูนักฟุตบอล ที่ถือได้ว่ามีความจงรักภักดีกับสโมสรของพวกเขา โดยที่เงินก็ไม่อาจถจะซื้อได้ และนักฟุตบอลบางคนที่แม้ว่าสโมสรจะไม่ได้สร้างความสำเร็จให้พวกเขาได้มากมาย แต่เพลงของก็ยังเล่นเพื่อทีมเสมอ ไม่มีเปลี่ยน

<< อ่ า น ต่ อ >>